Een goed begin is het halve werk!

Door Anja Zerrouk

Mensen zijn heel verschillend. Bij elk nieuw traject is het daarom weer aftasten: wat heeft iemand nodig binnen de kaders van het UWV. Ik probeer kandidaten duidelijk te maken dat het in hun eigen voordeel is als we snel aan de slag kunnen gaan met het stappenplan van 2de Spoor. Omdat de kans op een nieuwe baan die écht leuk is dan veel groter wordt!

Het UWV redeneert vaak anders dan de kandidaten. Zij kijken alleen naar wat mogelijk is. Als het dan ook nog leuk is voor de werknemer, is dat mooi meegenomen. Daarom steek ik hierop in en leg uit dat als je er meteen vol voor gaat, je veel meer invloed kunt uitoefenen op de situatie. Dat er in het begin meer ruimte is om te zoeken naar iets leuks, veel meer vrije keus, en de trechter gedurende het traject steeds smaller wordt. Door inzichtelijk te maken wat het UWV verwacht, dat ze willen dat je buiten de kaders denkt, zien mensen in wat de consequenties zijn als ze niet meewerken.

Plaatje schetsen

Ik maak het heel concreet: hoe ziet het financiële plaatje eruit in de verschillende scenario’s en wat betekent dit voor je woonsituatie en huidige leefstijl. En dan leg ik uit hoe we samen de regie veel meer in eigen hand kunnen houden door vooral in het begin de juiste stappen te zetten. Het is fijn dat ik bij 2de Spoor de ruimte krijg voor veelvuldig persoonlijk contact en een goede ondersteuning vanuit de backoffice, zodat ik er echt voor de kandidaten kan zijn. Want de bewustwording van de consequenties en het besef dat ik er ben om te helpen, leidt vaak tot actie.

Omdenken

Soms heb je meer tijd nodig, als er in de acceptatie nog ondersteuning nodig is of als mensen echt een negatieve mindset hebben. Zie je wel, niemand wil mij meer. Of zie je wel, het lukt me toch niet. Dan probeer ik iemand bewust te maken van de kracht van je brein en dat de verhalen die je jezelf vertelt, impact hebben. Als je de hele dag tegen jezelf zegt dat je het niet kunt, niet goed genoeg bent, dat niemand je meer wil omdat je te oud bent, of gehandicapt, dan lukt het ook niet. Maar als je anders denkt, ga je je anders voelen en anders gedragen. En dan krijg je andere resultaten.

Flow

Het uitgangspunt van het UWV is een baan vinden die past bij de bekwaamheden en belastbaarheid. Gedurende het traject belicht ik echter ook andere kanten waardoor kandidaten meebewegen zonder dat ze het in de gaten hebben. Op een natuurlijke wijze mensen met de stroom mee laten gaan, leidt makkelijker tot een nieuwe baan. Op een gegeven moment komen ze in een flow en zijn functies waarvan ze eerst dachten, dat is niks, ineens toch een optie.

Ontroerd

2de Spoor kijkt naar wat kandidaten nog wél kunnen. Omdat ze jaren in een functie hebben gewerkt waarin ze ook zijn opgeleid, hebben mensen vaak een tunnelvisie. Maar als ze ontdekken welke mogelijkheden er nog meer zijn, bijvoorbeeld die hobby die ook werk kan worden, zien ze in dat dit 2de Spoor traject zo slecht nog niet is. Mensen vertrouwen geven waardoor ze weer in zichzelf kunnen geloven, dat is mijn doel. Als iemand dan ontroerd is tijdens ons laatste gesprek, denk ik, hier doe ik het allemaal voor.

Zakelijk maar toch humaan: het kan echt!

Door Erica Booij

Iedereen is anders, en elke case is anders, maar uiteindelijk moet een 2e spoortraject gerealiseerd worden binnen bepaalde kaders. Je hebt fases die je volgens de wet- en regelgeving op de juiste volgorde moet doorlopen, dat geldt voor elke coach. Binnen die kaders zet je vervolgens je persoonlijke competenties en kennis in, met een duurzame inzetbaarheid van de kandidaat als doel. In 2de Spoor vind ik een sparringpartner, voor de soms toch wel ingewikkelde cases.

Toverstafje

Ook als er echt geen kansen meer zijn, is een goed opgebouwd dossier nodig om aan te tonen waarom re-integratie niet lukt, waarom het traject stagneert. Het lukt namelijk niet altijd: als coach heb je geen toverstafje. Maar dan is het wel fijn om terug te kunnen vallen op de organisatie van 2de Spoor en de concullega’s die ik hier heb leren kennen. In bepaalde situaties zoeken we elkaar op en zo leren we veel van elkaar. Omdat we allemaal zzp’er zijn, is iedereen op een bepaalde manier heel gedreven. Het is fijn om onderdeel uit te maken van zo’n gemotiveerd team.

Een goede mix

Transparantie en het realiseren van een vertrouwensband vind ik belangrijk in de samenwerking met werknemer en werkgever. Iedereen heeft recht op een objectieve beoordeling, maar daarvoor is wel een bepaalde inzet vereist. Natuurlijk, de ene beperking is de andere niet, het blijft maatwerk. Voor mij is het essentieel om een goede mix te vinden van het centraal stellen van de mens en de zakelijk kant. Mijn ervaring is dat het echt kan: zakelijk maar toch humaan. Samen met de kandidaat ga ik voor duurzame inzetbaarheid, maar soms komt iemand toch in een uitkeringssituatie terecht. Dat kan dan ook een succes zijn voor betrokken partijen.

Voorbeeld

Een kandidaat is hersteld van kanker, maar heeft ook nog een hele weg te gaan. Toch spelen de zakelijke kaders, de wet- en regelgeving, in deze fase al een rol. Het werk dat ze deed kan ze niet meer doen, omdat het fysiek te zwaar is. Op zoek naar een andere tak van sport, komt leerlingenvervoer in beeld. Tijdens onze gesprekken geeft de kandidaat aan dat zij eigenlijk niet kan rijden omdat haar voet met regelmaat van het gaspedaal valt. Deze gegevens waren niet bekend, maar beperken haar wel in haar mogelijkheden en kans op werk. Vervolgens wordt de functie van gastvrouw geïnventariseerd. Tijdens het kennismakingsgesprek voor een werkervaringsplaats komt haar gehoorbeperking naar voren, te veel ruis en prikkels, waardoor het gesprek niet in de centrale ruimte gevoerd kan worden. In haar werk bij haar huidige werkgever, waar ze al bijna 30 jaar werkt, speelde communicatie een minder belangrijke rol. Ze had met haar collega’s een samenwerking gevormd waardoor de beperkingen geen belemmering waren. Door een intensieve samenwerking met werkgever, werknemer en de bedrijfsarts wordt haar dossier opgebouwd. Ze was immers met andere beperkingen uitgevallen. Tenslotte beoordeelt het UWV dat de kandidaat in aanmerking komt voor een IVA-uitkering: rust voor de werknemer en een enorme schadelast-beperking voor de werkgever.

Ruggespraak met 2de Spoor

Natuurlijk ga ik voor duurzame inzetbaarheid, daarom is het in dit soort gevallen super fijn om ruggespraak te kunnen houden met 2de Spoor. Zodat ik zeker weet dat ik er alles aan gedaan heb en met een goed gevoel afscheid kan nemen van de kandidaat. Ook als het eens een keer niet lukt om een passende baan te vinden.

Als het kwartje valt, ben je al op de helft!

Door Trudy Leijte

Coachen kan op vele fronten en op veel manieren. Werk ik met kandidaten van 2de Spoor, dan is dat heel anders dan wanneer iemand vrijwillig kiest voor coaching. Bij 2de Spoor begrijpen ze dit en hebben persoonlijk contact daarom hoog in het vaandel. Het grootste verschil is toch wel het accepteren van de situatie. En het bewustzijn dat je meer bent dan alleen je functie. Als dat kwartje valt, heb je een goede basis voor de zakelijke kant.

In 2e spoortrajecten zie ik vaak dat de meeste lichamelijke beperkingen voortkomen uit een bepaalde mate van overbelasting. Ook chronische vermoeidheid en een burn-out hebben dikwijls een historie van continue overbelasting.

Overtuigingen

Overbelasting ontstaat meestal door overtuigingen. Vooral vrouwen willen graag in controle zijn. Ze zijn vaak erg zorgzaam en denken dat bepaalde huishoudelijke taken niet door de rest van het gezin gedaan kunnen worden. Op het werk trekken ze, soms onbewust, veel naar zich toe en soms zijn ze ook nog belast met mantelzorg. Maar ook bij mannen zie je oververantwoordelijk gedrag, waardoor ze hun grenzen overschrijden.

Inzicht in onbewuste overtuigingen

Ieder mens vormt overtuigingen op basis van wat je meemaakt in je leven. Deze ervaringen hoeven niet eens extreem te zijn om toch een effect te hebben op de opbouw van je overtuigingen. Ook wat je hoort van iedereen om je heen heeft invloed, vaak heel onbewust. Ons gedrag is gebaseerd op overtuigingen. Als coach geef ik kandidaten inzicht in die onbewuste overtuigingen, die vaak belemmerend werken op het proces van acceptatie en verandering: het levert waardevolle informatie op.

Acceptatie van de situatie

Als het gaat om een 2e spoortraject, gaat het vaak ook om de acceptatie van het feit dat je beperkt bent, dat dit allemaal moet van de wetgeving en dat je heel ander werk moet gaan doen. Om verder te komen is het noodzakelijk dat Iemand de situatie accepteert. Dat acceptatieproces is per individu verschillend en vraagt om regelmatig persoonlijk contact. Niet elk re-integratiebureau biedt die ruimte om kandidaten tweewekelijks te bezoeken, daarom werk ik graag voor 2de Spoor.

Meer dan de functie

Als mensen weerstand hebben tegen de verandering, helpt het heel erg als ze het inzicht krijgen dat ze meer zijn dan hun werk of de beperking. Dit omdenken zorgt ervoor dat er geloof ontstaat en er een luikje opengaat. Als het kwartje valt, komt iemand in beweging en ben je al op de helft. Hoe sneller het kwartje valt, hoe meer tijd er is om de gewenste baan te vinden.

Een goede basis voor zakelijke kant

Een vertrouwensband creëren, mensen mentaal ondersteunen en vanuit die aansluiting steeds meer naar de zakelijke kant bewegen, dat is hoe ik te werk ga. Dat lukt alleen als je echt persoonlijk contact kunt maken. Door de visie die 2de Spoor aanhangt kan ik kandidaten op een persoonlijke manier begeleiden. Ik vind het elke keer weer geweldig om die transformatie te zien waardoor kandidaten de baan vinden die bij hen past. Het geeft me heel veel energie!

De juiste snaar raken!

Door Joke Thoonen

Alles wat je aandacht geeft, groeit. En dan bedoel ik oprechte aandacht en onvervalste betrokkenheid. Want mensen voelen het als het contact niet echt is, prikken er snel doorheen als je als coach niet werkt vanuit je hart. Bij 2de Spoor is er de ruimte om het op deze persoonlijke manier te doen. Het geeft me veel voldoening als ik mensen met mijn energie en positiviteit in hun kracht kan zetten, waardoor ze weer in beweging komen en een mooie toekomst tegemoet gaan.

Na 24 jaar als zelfstandig ondernemer in de zakelijke dienstverlening weet ik mensen snel te scannen, aan te voelen en inzichtelijk te krijgen welke werkwijze het beste past. Ik vertrouw hierbij op mijn intuïtie en eigen creativiteit. Mensen in beweging brengen van het donker naar het licht waardoor ze hun eigen startknop weer kunnen vinden, is elke keer weer fascinerend. Het raakt me en geeft me energie.

Topsport als basis

Als jong meisje voetbalde ik op straat, ik bleek talent te hebben. Het bleef niet alleen bij voetballen: al op jonge leeftijd trainde ik teams en volgde een opleiding tot voetbaltrainer en scheidsrechter. Ik ontwikkelde mijn eigen trainingsmethodieken, kon hard overkomen maar wist wel wat iedere speler nodig had. In die jaren heeft de topsport me gevormd. De intensieve trainingen, het hard en slim werken, prestaties leveren en de doelgerichtheid zijn een rijke voedingsbodem gebleken voor de werkwijze die ik hanteer als coach.

Omdenken

Doordat ik zelf ooit diepe dalen heb gekend, weet ik als geen ander hoe het is om terug te moeten knokken in de maatschappij. Dit helpt me enorm bij mijn werk. Als ervaringsdeskundige kan ik me goed verplaatsen en maak ik echt contact. Van hieruit kan ik de positieve emoties bij anderen vergroten en in de zwaarste verhalen het licht zien. Samen denken we de moeilijkste vragen om naar kansen.

Mentale veerkracht vergroten

Om mensen te helpen floreren, is een positieve benadering en persoonlijk contact cruciaal. Daarom werk ik als zelfstandig ondernemer graag voor 2de Spoor, een van de weinige re-integratiebureaus waar ik veel tijd kan besteden aan persoonlijk contact en er de ruimte is kandidaten tweewekelijks te bezoeken. Samen kijken we naar de mogelijkheden, kansen en uitdagingen, en leggen we de nadruk op wat wél kan. Dat geeft energie, motiveert en leidt tot oplossingen. Mensen voelen zich gezien en binnen korte tijd komen ze uit hun dip, wordt de eigenwaarde versterkt en stijgt het zelfvertrouwen. Ze groeien als hun mentale veerkracht vergroot en gaan weer geloven in zichzelf. Het brengt hen weer in beweging.

Levenslust terugbrengen

Mensen laten kiezen voor de ‘zonkant’ en aanmoedigen krachtige keuzes te maken, om zo hun levenslust weer terug te brengen in de maatschappij: het is en blijft een boeiend pad om samen te bewandelen. Ik vind het prachtig om die glimlach weer te zien, het vuur in de ogen. Dat lukt niet in een telefoongesprek, dat kan alleen via persoonlijk contact en dat snappen ze bij 2de Spoor heel erg goed. Als je de juiste snaar weet te raken, gaan mensen over tot actie en worden ze weer positief over hun toekomst. Dan komt het altijd goed en dat maakt mij elke keer weer enorm blij!

Deskundigheid met stip op 1

Door Carine Nootenboom

Toen ik een paar jaar geleden met Mirelle Klijs in contact kwam, voelde ik meteen een klik. We denken hetzelfde over loopbaancoaching, de visie van 2de Spoor is ook mijn visie. Bovendien ben ik nog maar weinig organisaties tegengekomen met zoveel kennis en expertise in huis: deskundigheid staat hier echt met stip op 1. Al staat de persoonlijke benadering op een goede tweede plaats.

Mensen-mens

Veel bedrijven in de re-integratiebranche gaan steeds verder met automatiseren. Ze kijken met name naar de cijfers, de (digitale) dossiers spelen de hoofdrol. Hierdoor vergeten ze vaak dat het over mensen gaat. Mirelle is daarentegen een echt mensen-mens. Bij 2de Spoor wordt juist gekeken naar de persoon achter het dossier. Door oprecht te luisteren genereer je veel meer informatie en kun je een veel betere inschatting maken van de situatie. Hierdoor vergroot je de mogelijkheden op een match met de arbeidsmarkt. Puur en alleen omdat je het niet aan een computer overlaat.

Inspirerend

Door haar persoonlijke touch is Mirelle zo inspirerend, daar raakt iedereen door gemotiveerd. Misschien is dat ook wel de reden waarom bijna alle zzp-coaches die verbonden zijn aan 2de Spoor een opleiding gaan volgen tot casemanager, ik ook. 2de Spoor is dan ook uitgegroeid tot een geoliede menselijke machine met deskundige medewerkers, ook op de backoffice.

Synergie

Niet alleen de deskundigheid valt op, ook de persoonlijke aandacht voor alle kandidaten van elke opdrachtgever is bijzonder. Dan zit ik bij een klant en heb ik ruggenspraak met Mirelle: ze weet dan bijna altijd meteen over welke kandidaat het gaat. Dit in combinatie met de connectie en voeling die 2de Spoor heeft met de werkgever, resulteert in een synergetisch voordeel.

Humor

Humor werkt ontwapend, ook voor kandidaten. Mirelle noemt het werkboek dan ook maar al te graag het vakantiedoeboek. Natuurlijk, het is een serieuze situatie waarin mensen verkeren, maar door er wat humor in te brengen wordt het minder zwaar. En dat is voor alle partijen veel prettiger.

Mensen boeien en binden

Kandidaten en werkgevers, zzp-coaches en de medewerkers op kantoor: bij 2de Spoor kent bijna iedereen elkaar. De (half)jaarlijkse bijeenkomsten, waar ook opdrachtgevers bij aanwezig zijn, zijn altijd heel gezellig en inspirerend. Er is meestal een thema aan verbonden en ook hierin gaat Mirelle graag een stapje verder. Zelfs als het gaat over zoiets feitelijks als wet- en regelgeving, weet ze te verrassen. Mensen boeien en binden, daar zijn ze bij 2de Spoor heel goed in.

Topsport

2de Spoor is steeds groter geworden, maar de vooruitstrevendheid is gebleven. Op het gebied van bijscholing, maar ook de manier waarop contact wordt onderhouden met opdrachtgevers en kandidaten is uniek. De open en laagdrempelige sfeer en het maatwerk – de klant betaalt alleen voor wat er wordt afgenomen – zijn tekenend voor 2de Spoor. Mirelle was ooit topsporter, maar dat is ze eigenlijk nog steeds: ik ken verder niemand die met zoveel energie en gedrevenheid een organisatie leidt in deze branche. En weet je, het voelt heel goed om op die positieve energie mee te mogen liften.

2de Spoor is verbondenheid in het kwadraat!

Door Mardou Hollenbach

Het is ruim vier jaar geleden dat ik in contact kwam met Mirelle Klijs van 2de Spoor. En er was meteen een klik… alhoewel, in tweede instantie dan. We hebben er nu nog lol om, dat Mirelle mij zag en dacht, die is me te netjes. Eenmaal in gesprek heeft de bevlogenheid, vakbekwaamheid en de passie voor het vak ons toch verbonden, netjes of niet.

Al snel kon ik voor Mirelle aan de slag, ik was een van de eerste coaches. De organisatie groeide en steeds meer zzp’ers vanuit het hele land sloten zich aan bij 2de Spoor. Om de coaches met elkaar in contact te brengen, organiseert Mirelle halfjaarlijkse themabijeenkomsten en workshops. Zo blijven we op de hoogte van de wet- en regelgeving, trainen we onze coachvaardigheden, leren we van de interessante gastsprekers en van elkaar. Ik ben zelfstandig ondernemer maar maak op deze manier ook onderdeel uit van een organisatie waar ik op kan terugvallen: dat voelt heel goed!

Accent op kwaliteit

Het is voor mij heel wezenlijk om echt verbinding te hebben met de opdrachtgevers voor wie ik werk. Gevoelsmatig, maar ook wat inhoud betreft. Ik ben daar heel kieskeurig in, wil me echt herkennen in de identiteit van de opdrachtgever. 2de Spoor past goed bij mij omdat ze heel laagdrempelig zijn en het accent leggen op kwaliteit en niet op productie. Ook de hoge betrokkenheid bij zowel kandidaten als werkgevers spreekt me enorm aan. Alleen dan kom je tot duurzame oplossingen, een positief scenario voor alle partijen.

Goede backoffice

Kandidaten die aan een 2de spoortraject beginnen, hebben al met veel instanties te maken gehad voordat ze bij mij komen. Ik krijg dan ook vaak een reactie in de trant van ‘wie ben jij nou weer?’. Bij aanvang meteen duidelijkheid scheppen heeft daarom prioriteit. 2de Spoor faciliteert hierin en er is een hele goede ondersteuning vanuit de medewerkers op kantoor. Dit maakt het voor mij makkelijker om iemand snel mee te nemen in zijn of haar eigen toekomstscenario.

Deskundigheid

De kortste weg naar werk is niet altijd de weg die de kandidaat leuk vindt. Je moet iemand daarom durven en kunnen aanspreken op de verplichtingen en eigen inzet. En duidelijk maken wat de consequenties zijn van de keuzes die iemand maakt. Alleen als je op de hoogte bent van de context die onder andere wordt bepaald door wet- en regelgeving en goed zicht hebt op ieders belangen, kun je een traject deskundig begeleiden. In verbinding komen met de kandidaat, zodat hij of zij stappen gaat maken, is cruciaal. Maar oog houden voor andere zaken – zoals de financiële positie van de werkgever, de adviezen van de bedrijfsarts en de eisen van het UWV – is zeker zo belangrijk. Bij 2de Spoor begrijpen ze dat.

Waardering

Waarom ik me nog meer verbonden voel met 2de Spoor is omdat ze goed zijn in van die kleine dingetjes, die gewoon leuk zijn. Zo krijgen we naast inhoudelijk goede en vakgerichte informatie elke keer als we weggaan uit Uden iets mee, een cadeautje. Je vóelt de waardering en dat is voor iedereen belangrijk, zzp of niet. Waardering zorgt ervoor dat je bevlogen aan het werk blijft: dan zet je toch een stapje extra.

Kies jij voor goed of goedkoop?

Het imago is dat een 2e spoortraject heel veel geld kost en niets oplevert. Dus denken veel bedrijven, doe dan maar zo goedkoop mogelijk. Onze ervaring is heel anders. Door honderden voorbeelden uit de praktijk weten wij dat als je goede kwaliteit levert en echt met een kandidaat aan de slag gaat, met oprechte, persoonlijke aandacht door een goede coach, het wel degelijk oplevert.

Kwetsbaar moment
Even een situatieschets: wij komen met kandidaten in contact op het slechtste moment in hun leven. Iemand is ziek, er is onzekerheid over de gezondheid, daardoor over het werk en het inkomen en daardoor weer over de woonsituatie. En wat je soms ook nog ziet is dat deze spanningen leiden tot relatieproblematiek. Op zo’n kwetsbaar moment zeggen veel grote partijen in onze branche, besteed maar zo weinig mogelijk tijd aan deze kandidaat. Want hun verdienmodel vraagt om zoveel mogelijk trajecten per coach.

Kwaliteit levert op
Vanaf het allerbegin werk ik op een andere manier. Het geeft mij namelijk heel veel voldoening om mensen daadwerkelijk te kunnen helpen. Onze coaches zijn er daarom echt voor de kandidaat én voor de werkgever. De kwaliteit zit ‘m in de persoonlijke gesprekken, niet in de instrumenten die ingezet worden. Werkboeken, een online programma, 360 graden feedback, allemaal leuk en aardig, maar dat alles bij elkaar kan niet tippen aan de vele uren begeleiding en toewijding van een goede coach die eerlijke gesprekken voert met kandidaten. En die daardoor echte kansen creëert voor een nieuwe toekomst. Dat is goed voor de kandidaat en goed voor de werkgever.

Doelgroep
Als je dan ook nog de doelgroep voor ogen neemt, veelal lager geschoolde krachten, dan begrijp jij vast ook dat een persoonlijke aanpak beter werkt. Zie je het al voor je, een chauffeur die tegen de pensioengerechtigde leeftijd aanloopt, last krijgt van z’n knie en die dan via een online programma een 2e spoortraject gaat volgen om er zo achter te komen wat zijn mogelijkheden zijn? Ik geloof er helemaal niks van!

Mensenwerk
Grote partijen timmeren een dossier dicht, voor het UWV, maar daar help je mensen niet mee. Ik laat me dan ook niet gek maken door geautomatiseerde online programma’s, waardoor de coaches minder tijd nodig hebben voor hun begeleiding. Een re-integratietraject is mensenwerk, dat vraagt om korte lijntjes met werkgever en werknemer, dat is en blijft mijn overtuiging.

Mijn tip
Kijk bij het inzetten van een 2e spoortraject goed naar wat je nou precies inkoopt. In veel offertes staat dat er wordt gedaan wat nodig is… maar wat is dat dan? Hoeveel uren mag een coach besteden aan de kandidaat? En is dat via e-mail, telefonisch of een huisbezoek? Is voor jou niet helemaal duidelijk wat er precies geboden wordt, vraag dan om een toelichting.

Goedkoop is duurkoop, dit spreekwoord is er niet zomaar. De keuze is aan jou.

Werkgever regels

Als werkgever ben je gebonden aan de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarvoor moet je de juiste stappen ondernemen. Bij niet correct handelen volgt een sanctie en dat wil je natuurlijk voorkomen. 2de Spoor weet van de hoed en de rand en staat werkgevers bij in dit proces. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat de werknemer positief overstapt naar een nieuwe uitdaging.

Lange tijd ziek

Je bent al lange tijd ziek. Om fysieke of psychische redenen lukt het je niet om weer aan de slag te gaan. Na een aantal weken is je werkgever verplicht om volgens de Wet Verbetering Poortwachter stappen te ondernemen. De eerste stap is binnen de eigen organisatie een andere, passende functie (eerste spoor) aanbieden. Is dit niet mogelijk, dan moeten jullie samen zorgen voor een passende werkplek bij een andere organisatie, het zogenaamde ‘tweede spoor’-traject.