Lange tijd ziek

Je bent al lange tijd ziek. Om fysieke of psychische redenen lukt het je niet om weer aan de slag te gaan. Na een aantal weken is je werkgever verplicht om volgens de Wet Verbetering Poortwachter stappen te ondernemen. De eerste stap is binnen de eigen organisatie een andere, passende functie (eerste spoor) aanbieden. Is dit niet mogelijk, dan moeten jullie samen zorgen voor een passende werkplek bij een andere organisatie, het zogenaamde ‘tweede spoor’-traject.

Laat een reactie achter